ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และขอร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

Arrow up
Arrow down

 

LPN METALLURGICAL RESEARCH CENTER (THAILAND) CO.,LTD. (LPNMRC) 

299 MOO2, NAIKLONGBANGPLAKOD PRASAMUTJEDEE SAMUTPRAKARN 10290 TEL: +66 (2) 815-4118-9 MOBILE: +66 (85) 111-7211-20 FAX: +66 (2) 8154120     

>> facebook fanpage     Facebook 

Non-destructive Test (NDT)

Our investigation team is all expert. According to MPT, LPT and UT, they are in level 1,2, and 3 conforming to ASNT standard in order to effectively support nondestructive testing for both in and outdoor namely testing welded zone of specimen, testing steel plate, components, equipments and testing several structures like vessels, pressure containers, turbine blades, pipes, bridges, etc. We test each one by Visual Test, Ultrasonic test, Magnetic Particle test, Liquid penetrant test, Radiography , Ultrasonic thickness measurement, Feritscope